NFg-Nieuwsbrief 21

Rijksarchief specialNFg21

Over de habitus van de archivaris. Interview met Maarten van Boven, Algemeen Rijksarchivaris

Algemeen Rijksarchief, Den Haag

Rijksarchief Gelderland, Arnhem

Rijksarchief Overijssel, Zwolle

Rijksarchief Zeeland, Middelburg

Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem

Rijksarchief Friesland, Leeuwarden

Rijksarchief Flevoland, Lelystad

Rijksarchief Groningen, Groningen

Rijksarchief Drenthe, Assen

Rijksarchief Utrecht, Utrecht

Rijksarchief Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch

Noord-Brabant belicht. Een boekbespreking

Daguerreotypieën van Asser onderzocht