Fotografisch geheugen 89 verschenen

FG89_1Fotografisch geheugen 89 is verschenen. In dit nummer wordt voortgeborduurd op het thema ‘verrassingen’ dat ook in nummer 88 de rode draad vormde.

Hoewel de wereld binnen de ommuring van een doorsnee erfgoedinstelling een overzichtelijke lijkt te zijn, is de realiteit genuanceerder. Zeker wanneer het om het beheer en behoud van een fotocollectie gaat, zijn er voldoende componenten voorhanden om de voorspelbaarheid drastisch om zeep te helpen. In de eerste plaats zijn er de achterstanden in bewerking en ontsluiting. Achterstanden zijn in ons werk suboptimaal, maar ze brengen wéI kleur en fleur aan onze werkdagen. In ons nieuwe nummer van Fotografisch geheugen zijn weer verschillende bijdragen opgenomen over ‘nieuw ontdekte’ collectiedelen waarvan de beheerder/conservator het bestaan niet had vermoed.

Klik hier voor meer informatie over Fotografisch geheugen 89.