Wereldmuseum

Wereldmuseum
De fotocollectie van het Wereldmuseum is ondergebracht bij het Nederlands Fotomuseum.

* Bezoek- en postadres fotocollectie:
Gebouw Las Palmas
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
* Tel.: 010 2030405
* E-mail: info@nederlandsfotomuseum.nl
* Website: www.nederlandsfotomuseum.nl

De foto’s in het Wereldmuseum gaan over het leven in niet-westerse culturen; het betreft veelal landschappen, stadsgezichten, portretten, ambachten en rituelen. Behalve historische foto’s kent de verzameling ook hedendaagse foto’s.