Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
* Bezoekadres:
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
* Postadres:
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
* Tel.: 070 333 97 77
* E-mail: secretariaat@rkd.nl
* Website: www.rkd.nl

De fotocollectie in het RKD bezit een goede serie kunstenaarsportretten. In de collectie zitten ook foto’s van kunstenaars zelf; er zijn 2000 negatieven en 300 originele afdrukken van George Breitner en foto’s van de beeldhouwers Piet Esser en Jaap Kaas. In de archieven van kunstenaars als Charley Toorop en Lodewijk Schelfhout duiken eveneens foto’s op. Portretfoto’s zijn te zien op het Iconografisch Bureau.