Frans Walkate Archief

Frans Walkate Archief
* Bezoekadres:
Burgwal 43
8261 EP KAMPEN
* Tel.: 030 6333635
* E-mail: contact@snshistorischcentrum.nl
* Website: http://www.walkatearchief.nl

Het Frans Walkate Archief is een onderdeel van het SNS Historisch Centrum. Het biedt onderdak aan een belangrijke collectie van documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Kampen en haar omgeving. De verzameling werd in de jaren dertig aangelegd door Frans Walkate, bestuurslid en directeur van de Nutsspaarbank Kampen. De collectie is ondergebracht in een monumentaal gebouw met een authentiek spaarbankinterieur, dat voorheen in gebruik was bij de Nutsspaarbank.

Een belangrijk argument voor Frans Walkate om te gaan verzamelen was het feit dat het Kamper gemeentearchief voornamelijk aandacht aan de oudere (middeleeuwse) geschiedenis besteedde. De jongere geschiedenis werd niet of nauwelijks gedocumenteerd, waardoor veel waardevol materiaal verloren ging. Om dat te voorkomen begon Frans Walkate met het verzamelen van zaken uit de periode na 1850. Ook verwierf hij documentatie over onderwerpen die door het gemeentearchief als minder belangrijk werden ervaren. Toen hij in 1943 stierf besloot het bankbestuur als eerbetoon de bijeengebrachte collectie Frans Walkate Archief te noemen, gezien de taken van de instelling en de samenstelling van de collectie een enigszins verwarrende naam. Ook na zijn dood bleef de instelling groeien.
Inmiddels is de verzameling, dankzij de constante steun van de SNS Bank, een belangrijk kenniscentrum voor de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta geworden. De collectie is bijzonder divers. Zij bevat honderden schilderijen en andere kunstuitingen van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden of hebben. Het archief beschikt ook over een grote hoeveelheid historisch-topografische afbeeldingen. Maar de belangrijkste kern van de verzameling is waarschijnlijk het fotobestand, met meer dan 50.000 foto’s, vanaf de 19de eeuw tot heden, dat jaarlijks substantieel wordt aangevuld. En natuurlijk bevat de collectie ook archieven: van verenigingen, bedrijven, scholen, stichtingen, organisaties, instellingen en personen. Ze geven een goed en veelzijdig beeld van het culturele en sociaal-maatschappelijke leven in Kampen van de laatste honderdvijftig jaar. Voor de drie tot vijf wisselexposities die jaarlijks worden georganiseerd vormt de collectie vaak het uitgangspunt.