Wereldmuseum

Wereldmuseum
De fotocollectie van het Wereldmuseum is ondergebracht in het Nederlands Fotomuseum.
* bezoek- en postadres fotocollectie:
Gebouw Las Palmas
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
* tel.: 010 2030405
* e-mail: agroeneveld@wereldmuseum.rotterdam.nl of
info@nederlandsfotomuseum.nl
* website: www.nederlandsfotomuseum.nl

De foto’s in het Wereldmuseum gaan over het leven in niet-westerse culturen; het betreft veelal landschappen, stadsgezichten, portretten, ambachten en rituelen. Behalve historische foto’s kent de verzameling ook hedendaagse foto’s.