Stadsarchief Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
Voor zakelijk bezoek: Herengracht 482
1017 CB Amsterdam
tel.: 020 25 11 511
fax: 020 25 11 512
e-mail voor informatie uit de archieven en collecties: informatie@stadsarchief.amsterdam.nl
e-mail voor opmerkingen over de Beeldbank naar Eveline Lambrechtsen: elambrechtsen@stadsarchief.amsterdam.nl
website: www.amsterdam.nl/stadsarchief/

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.