Rijksprentenkabinet Rijksmuseum

Rijksprentenkabinet Rijksmuseum
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
tel.: 020 674 70 00
fax: 020 674 70 01
e-mail: info@rijksmuseum.nl
website: https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio

In het prentenkabinet van het Rijksmuseum kan de Nederlandse en buitenlandse 19de- en 20ste-eeuwse fotografie worden bestudeerd. De basis van de collectie 19de-eeuwse fotografie wordt gevormd door de in 1984 door het Rijk aangekochte collecties van de fotograaf Willem Diepraam en de amateur-fotograaf Bert Hartkamp. Vandaag de dag heeft het Rijksmuseum meer dan 75.000 foto’s.