Nieuw Land Erfgoedcentrum

Nieuw Land Erfgoedcentrum
Oostvaardersdijk  0113
Postbus 73
8200 AB Lelystad
tel.: 0320 225 900
fax: 0320 260 436
e-mail: info@nieuwlanderfgoed.nl
websites: www.nieuwlanderfgoed.nl

De Dienst Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders hebben Flevoland tot leven geroepen. Deze instellingen hebben hun archieven overgedragen aan het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Flevoland. In totaal kunnen er 54.000 foto’s worden geraadpleegd. De planvorming, de inpoldering, de ontginning en opbouw en het sociale leven in Flevoland zijn het onderwerp van de foto’s. Daarbij kent het archief ook foto’s van gebieden als Zeeland (de Watersnoodramp 1953), Grevelingen, Lauwerszee, Wieringermeer en de Afsluitdijk.