Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Alexanderkazerne,gebouw 203/204
Van Alkemadelaan 357
Postbus 90701
2509 LS  DEN HAAG
tel.: 070 316 58 36
fax: 070 316 58 51
website: www.nimh.nl

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is hèt gespecialiseerde kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het draagt zorg voor een moderne wijze van onderzoek naar, onderwijs over en vastlegging van het heden en verleden van de Nederlandse strijdkrachten in binnen- en buitenland; te land, ter zee en in de lucht.
Het instituut beheert een volwaardig krijgsmachtbreed militair-historisch beeldarchief. In totaal omvatten de collecties omstreeks twee miljoen fotografische objecten en vele duizenden films en video´s. De beeldcollectie van het NIMH is onvermoed rijk en veelzijdig. Het materiaal is ten dele afkomstig van de vele fotografische en audiovisuele diensten die de krijgsmacht door de jaren heen heeft gekend, maar anderzijds vormt ook fotografie en film uit particuliere bronnen een essentieel aandeel. Naast typisch militair-historische aspecten biedt de collectie daardoor tevens meer sociaal-historische invalshoeken.