Nederlands Fotomuseum

Nederlands Fotomuseum in Las Palmas
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
tel.: 010 213 20 11 (museum)
tel.: 010 233 16 96 (restauratie-atelier)
tel.: 010 233 07 88 (archief)
e-mail: info@nederlandsfotomuseum.nl
website: www.nederlandsfotomuseum.nl

Sinds begin 2003 zijn het Nederlands Fotoarchief, Nederlands Foto Instituut en het Nationaal Fotorestauratie Atelier opgegaan in het Nederlands fotomuseum. Het museum richt zich op de fotografie in de breedste zin van het woord: fotohistorie, de ontwikkeling van de hedendaagse fotografie, professionele en amateurfotografie, de grensgebieden van de fotografie (bijv. met de beeldende kunst, de media, en de film) etc. Deze onderwerpen worden op verschillende manieren benaderd en behandeld, gepresenteerd in tentoonstellingen, publicaties, webpages, lezingen, fotokijkdagen, workshops en symposia. Onderzoek zal bij al deze activiteiten een belangrijke rol spelen.

Het fotomuseum is tevens een krachtige stimulator van de Nederlandse fotografie in het buitenland. Het Nederlands fotomuseum bezit het grootste aantal negatievenarchieven van Nederlandse fotografen in ons land en heeft het enige in fotoconservering en -restauratie gespecialiseerde atelier in Nederland. De bibliotheek van het fotomuseum is een onmisbaar kenniscentrum van de Nederlandse fotografie.